Informacje podstawowe

Firma Values-X oferuje Państwu nowoczesny projekt handlowy i chciałaby nim zainteresować osoby, dla których ciekawym zagadnieniem jest praktycznie nieograniczona możliwość osiągnięcia sukcesu finansowego przy minimalnym ryzyku.

Firma VALUES-X prowadzi platformę handlową, w ramach której – poza własnymi akcjami – handlują Państwo specjalnie do tego celu wybranymi produktami z różnych kategorii.

Nazwa projektu: VALUES-X 

Firma V w ramach projektu oferuje własną markę: VicciiBioticcs

Wraz z zakupem pakietu partner zyskuje udział w magazynie towarów VicciiBioticcs - VALUES-X, równy wysokości swojego wkładu.

Jego wkład zdeponowany zostaje w odpowiadającej części wartości magazynu towarów i w ten sposób chroniony jest przed całkowitą utratą.

Argumenty za inwestycją w ValuesX Bioticcs

Niska minimalna kwota uczestnictwa

Ekskluzywny produkt w branży prozdrowotnej, cieszący się wysoką akceptacją klientów.

Sprzedaż produktów na cały świat.

Wysoki pasywny i aktywny, stale rosnący dochód dzięki stopniowaniu wartości akcji i pakietów akcji oraz prowizji ze wspólnej sprzedaży produktów.

Osiągalny dla każdego

Natychmiastowy zarobek

Praktycznie brak ryzyka

 

Odpowiedź na: 

kryzysy gospodarcze

słabość waluty

bezrobocie

stały brak gotówki

niezrealizowane plany

nieosiągalne cele

Nie pozwól, by inne, obce osoby decydowały o Twoim losie – weź przyszłość w swoje ręce, osiągnij samodzielność i sukces z …..

 

30% za wszystkie transakcje!

całkowitej kwoty sprzedaży produktów w sklepach online i stacjonarnych rozdzielanych jest między akcjonariuszy firmy …... Kwota ta wypłacana jest raz w miesiącu (alternatywnie: raz w tygodniu lub codziennie).

300% rocznie i więcej dzięki legalnemu “insider trading“

Dzięki udziałom w VALUES-X akcjonariusze otrzymują bezpośrednio wszystkie niezbędne i na bieżąco aktualizowane informacje, co jest ogromną zaletą przy podejmowaniu decyzji dotyczącej inwestycji.

Poprzez aktywny udział w sprzedaży produktów akcjonariusze mogą współtworzyć wolumen sprzedaży i dzięki temu wpłynąć na wzrost kursu własnych akcji.

0,0% ryzyka

Wartość akcji odpowiada zawsze zawartości magazynu. Oznacza to, że wkład odpowiada depozytowi na odpowiednim koncie lub zabezpieczony jest wartością towarów w magazynie, dzięki czemu ryzyko bliskie jest 0.

Dodatkowo ryzyko jest zmniejszane lub zupełnie wykluczane dzięki prowizjom ze sprzedaży oraz zyskom ze wspólnej sprzedaży produktów – zarówno w sklepie online, jak i w sklepach stacjonarnych.

Podsumowanie ważnych informacji:

Wraz z zakupem koszyka stajecie się Państwo akcjonariuszem firmy. 

Cena emisyjna akcji wynosi 100 EUR.

Akcje są zbywalne 

W każdej chwili możliwe jest złożenie oferty wykupu akcji.

Aktualny kurs akcji lub pakietów akcji dostępny jest w każdej chwili na (wewnętrznej giełdzie).

footer
Początek strony